gegli

آیامیدانید قبر امیرکبیر درکجاس

دریای ناآرام

× دریا همان مقداری که میتواند زیبا و آرام باشد همان مقدارهم میتواند بی رحم وخشن باشد
×

آدرس وبلاگ من

nastarann.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/nastarana

هیتلر

هر شخصی که اطلاعات کمی  ازتاریخ داشته باشه تا اسم هیتلر رامیشنوه بلافاصله جنگ جهانی دوم و کشت وکشتار ونژاد پرستی نازیها به ذهنش میرسه  ولی من میخوام جریان را کاملا برعکس ببینیم وبعنوان یک بی طرف چند نکته ای رادر خصوص هیتلربنویسم  حدودا یک ماهی میشه من دراین خصوص هروقت که وقت کردم مطالعه ای داشتم  چون بادیدن عکسی به این موضوع علاقه مندشدم اولین نکته ای که به ذهنم رسید این بود که هیتلر واقعا دشمن کی بود  شاید خیلیها ندانند که هیتلر خیلی پیشتراز دلسوزی ما درمورد فلسطینیها ومسلمانها او بوده که خطر صهیونیست ویهود را به فلسطینیها گوشتزد کرد ودر دیداری که بارهبر بیت مقدس داشته به او درمورد برنامه های یهود درخصوص فلسطین به شدت هشدارمیده ومیگه که اینها برای فلسطین ومسلمانها نقشه های زیادی دارن وبیشترهم ازیهودیهای صهیونیست به عنوان جن گیرها وشیطان پرستها یادمیکنه هدف هیتلر از حمله به لهستان فقط کنترل یهود بوده چون نزدیک سه میلیون یهودی درلهستان ساکن بودن حتی هیتلر میخواسته بعداز تسلط به یهود انهارا دریک نقطه دور نگهداری کنه وقصدکشتن انهارا هم نداشته شروع جنگ جهانی دوم بانیش هیتلر نبود هیتلر به لهستان لشکرکشی کرد چون تمام یهودیها درآن زمان درلهستان بودن بعداز حمله هیتلر این فرانسه وبریطانیا بودن که به آلمان اعلام جنگ میکنن علاوه براون کشورلهستان مدام به آلمان تعرض میکرده وآلمانیهای مقیم لهستان را آزار میدادن 

پس از جنگ جهانی اول، متفقین برای جلوگیری از وقوع جنگ بزرگ دیگری معاهده ورسای را پیشنهاد دادند. سخت‌ترین قسمت این معاهده در مورد آلمان بود. متفقین این کشور را به خاطر شروع جنگ مقصر شناختند و در این معاهده در قبال صلح، از آن غرامت جنگی و سرزمین مطالبه کردند. جمهوری وایمار، دولتی که پس از فرار ویلهلم دوم، امپراطور آلمان در این کشور تشکیل شده بود به ناچار برای انعقاد صلح با متفقین این پیمان را امضا کرد. طبق این پیمان، مردم آلمان به خاطر شروع جنگ مقصر شناخته شدند و باید غرامتی حدود صد میلیارد دلار (در آن زمان) می‌پرداختند. همچنین معاهده اندازهٔ ارتش آلمان را به صد هزار نفر کاهش داد، تمام زیردریایی‌ها و ناوهای قدرتمند جنگی (بجز شش فروند) آلمان به متفقین تحویل داده شد و آلمان دیگر حق ساخت هواپیما و تانک و دیگر جنگ افزار تهاجمی را نداشت. به جز آن ٬ مستعمرات آلمان در آفریقا، چین و حوزهٔ اقیانوس آرام، گرفته شد. ایالات آلزاس و لورن آلمان که زمانی به فرانسه تعلق داشتند به این کشور باز پس داده شدند و اراضی وسیعی از آلمان به لهستان واگذار شد. و از همه مهم تر راینلاند-فالتز، اراضی حاصل‌خیز غرب رود راین برای ۵۰ سال به متفقین سپرده شد. بسیاری از این نواحی، نواحی حاصلخیز، کانه خیز و صنعتی آلمان بود.از ابتدای سال 1939، توجه هیتلر به موضوع دانتسیگ تمرکز یافت. هیتلر که خواستار صلح بود، با سخاوتی که در تاریخ آلمان بی نظیر بود، از پس گرفتن دالان صرف نظر کرد و رسماً اعلام کرد که دالان را به عنوان یک سرزمین لهستانی به رسمیت می شناسد به این شرط که لهستانی ها حاضر شوند یک خط آهن و اتوبان به دولت آلمان بدهند تا آلمان بتواند با استان پروس شرقی به طور زمینی نیز ارتباط داشته باشند. درخواست های هیتلر توسط دولت نالایق لهستان رد شد و پس از آن پیشوا به درخواست های خود افزود و دولت لهستان تمام آن ها را رد کرد. سرانجام لهستان پاسخ درخواست ها و کوشش های دیپلماتیک هیتلر را با خشونت پاسخ داد از جمله 

فشار دولت لهستان روی اقلیت آلمانی ساکن لهستان بیشتر شد

هرچیزی که روح آلمانی داشت در لهستان با خشونت روبرو می شد

دولت لهستان فشار اقتصادی بر روی بندر دانتسیگ (که عملاً تمام ساکنان آن آلمانی بودند) را بیشتر کرد

اکنون برای هیتلرٰ صرف نظر از موضوع دانتسیگ، موضوع نجات اقلیت آلمانی مطرح بود که تحت فشار دولت لهستان بودند. لهستانی ها نیز به شدت به آغاز یم جنگ جدید علاقه مند بودند. در واقع از سال ها پیش از اینکه هیتلر به قدرت برسد، روزنامه های معروف لهستانی، از ادبیات ضد آلمانی پر شده بود و در این روزنامه ها همواره سخن از پیشروی به سوی آلمان و ضمیمه کردن استان پروس شرقی به خاک لهستان سخن می گفتند و اکنون امیدوار بودند با پشتیبانی بریتانیا و فرانسه یک جنگ نوین اروپایی راه بیندازند و سرزمین های شرقی آلمان را تصاحب کنند

در طول 29 آگوست، ده ها تهاجم مرزی از خاک لهستان به خاک آلمان شکل گرفت. این حملات بدین جهت بود که آلمانی ها به حمله تحریک شوند تا از نظر بین المللی و افکار عمومی تقصیر آغاز جنگ به گردن آلمانی ها بیافتد. لیدل هارت بزرگترین و مشهورترین مورخ نظامی بریتانیا نیز اعتقاد دارد که این لهستانی ها بودند که حملات مداومی به مرز آلمان انجام دادند

پس با بررسی کل مطلب شما چگونه نتیجه میگیرید؟ آیا هیتلر واقعا شروع کننده جنگ بوده؟ آیا هر وطن دوستی بود با دیدن این همه ظلم و ستم بر ملتش سکوت می کرد؟

آیا می بایست سکوت کند تا دولتها و یهودی ها و کمونیست ها کشورش را به نابودی بکاشنند؟بسیار اتفاقاتی در شروع وبعداز جنگ افتاده که بیشترشون یا مخفی مانده ویا کاملا تحریف شده همانطوری که همه میدانن بیشتراز 95درصد سرمایه وقدرت امریکا دست یهودیها هست وتمام هالیوود وبنگاههای تبلیغاتی دراختیار آنها هست واگرآنها بخواهند میتوانن روز راشب ویا شب را روز نشان بدن آن هم باتصویرها وفیلمهای صد درصد احساسی بیشتراز هزاران عکس درموردجنگ جهانی توسط یهودیها فتوشاپ شده وقتی که عکسهای اصلی جنگ را درکنار عکسهای جعل شده میزارید کاملا متوجه نیرنگ آنها میشوید در بیشتر موارد هم از تصاویربچه وپیرمرد ویا زنان جوان استفاده شده که بتوانند احساسات مردم راتحریک کنن مثلا درعکسهای عادی دو سرباز دارن باهم میخندن ولی در عکس جعل شده یک زن جوان ویایک بچه راهم باوضع بدی کنارشان میزارن که نشان بدن اینها چقده نژادپرست وخون خوارهستن یهودیها با قدرت رسانه وتبلیغات تاجای که توانستن باساخت مستندوفیلمهای پرهزینه چهره هیتلر را کثیف وچهرخودشان رامظلوم نشان دادن درجریان هلوکاست که میگویند انسانهارا زنده زنده میسوزاندن درواقع چنین نبوده واجازه هم نمیدن که درموردش صحبت بشه جریان اینطوربود که درآن زمان بدلیل جنگ و کم بودن امکانات  مریضیهای همگیری منتشرشده بود که باعث شد تعداد بیشماری براثربیماریهای همگیر جان ببازن واین جنازها خودشان عامل انتقال بیماری شده بودن که با مشورتی که صورت گرفت قرارشد جنازه هارا بسوزانن که نزارن بیماری بیشترمنتشربشه که بعدها یهودیها ادعا کردن که این جنازه ها همگی زنده بوده اند درصورتی که وقتی با شاهدان ویاعکسهای موجود نگاه میکنی چنین چیزی را نمیبینی در واقع دشمن شماریک یهود هیتلربود که خیلی از اسناد ودلایل هیتلر هنوز که هنوزه مخفی مانده ولی بلاخره روزی اون  اسناد منتشرمیشه  زمانی که هیتلر با یهودیها اعلام جنگ کرد  طرفداران هیتلر اورا با نام پیشوا صدا میکردن خیلیها شاید ندانن که به چه کسی ودرکجای تاریخ پیشوا میگفتن چرا هیتلر را بانام پیشوا صدامیکردن چه بخواهیم وچه نخواهیم باید قبول کنیم دراین نیم قرن اخیر قدرت تبلیغات حرف اول رامیزده حتی درخصوص خودمان چه تبلیغات منفی درمورد ایرانیها منتشرنشد ان طرف جهان وقتی یک نفرفیلم سیصد ویا فیلم توهین به پیامبر ویاتبلیغات ضد مسلمانان رامیبینه که بلندنمیشه بیادایران ببینه راسته یا غلطه حتی دربازی معروف ایران استرالیا چه تبلیغات بدی راجب ایرانیها منتشرکه نشد فکرمیکنید رایس وقت ورزش استرالیا کی بود یک یهودی بود که ایرانیهارا وحشی وغارنشین معرفی میکرد وباتصاویری که از دورترین نقطه ایران نشان میدادنن مردم ایران راوحشی وغارنشین معرفی میکردن حتی قبل از مسابقه ایران و امریکا درجام جهانی فرانسه شب قبل از مسابقه یک فیلم توهین امیز زشت برعلیه ایرانیها نشان دادن که روحیه تیم ایران رامقابل امریکا خراب کنن حتی قضیه هسته ای چون ما با صهیونیست رابطه نداریم نباید داشته باشیم ولی شاهنشاه پیشین ایران که رابطه خوبی داشت خودشان به زورمیخواستن ایران راهسته ای کنن اینها تمام قدرت تبلیغاته میگن هیتلر به زن وبچه ها رحم نمیکرد ولی همه دیدن وقتی امریکا دید حریف ژاپن نمیشه ودید با انسانهای از جان گذشته طرفه سرشان یک بمب اتم انداخت که تسلیم بشن وقتی تسلیم نشدن بمب دوم را انداخت وزن وپیروجوان را از دم کشت وحشیگری وخون خواری ازاین بدترهم مگرداریم ژاپنیها گروههایی تربیت میکردن که باهواپیماویا قایقهای کوچک تندرو که مجهزه به بمب بود به ناوهای انها حمله میکردن وقتی آمریکادید باچنین ارتشی طرفه که برای آب وخاک ازجان خودشون میگذرن تصمیم گرفت که از دم زن وبچه هاشونو قتل عام کنه حتی اگربگیم هیتلر همانی هست که بنگاه تبلیغاتی یهودمیگوید پس جنایات بیشمارشما در ژاپن  ویتنام عراق افغنستان وصدجای دیگر چیست در تمام نقاط دنیا نیروی نظامی گذاشته اند که مثل ژاندارم درامور داخلی دیگران مداخله کنن درادامه اگربتونم چندتا از تصاویر جنگ جهانی وهیتلر راهم میزارم بدلیل کمی وقت خیلی خلاصه به قضیه اشاره کردم که شاید در روزهای بعدی کاملش کنم فقط همینقد بدونید که قضیه خیلی بیشتراز اون چیزی هست که با فیلم وتبلیغات به خورده دنیا میدهند یک روزی پردها کنار میرود وهمه چیز برای همه آشکارمیشود

چندعکس از صدها عکس جعل شده

عکس ملاقات هیتلر ورهبرفلسطین

تانک المانی

پیشوا

وصیت نامه هیتلر

از زمانی که داوطلبانه و در کمال فروتنی در جنگ اوّل جهانی که به

 کشور رایش تحمیل شد خدمت کردم

، سی سال می گذرد 

در این سه دهه ، تنها راهنمای من در تمام افکار ، اعمال و زندگیم ، عشق و وفاداری نسبت به این ملّت

بوده است. این عشق و علاقه به من قدرت می داد تا بتوانم پیرامون دشوارترین مسائلی که تاکنون در

برابر یک موجود فانی قرار گرفته است ، تصمیم بگیرم. در این سه دهه ، تمام سلامت و نیرویم را صرف

کرده ام 

اینکه من و یا هر کس دیگری در آلمان در سال ۹۱۹۱ خواستار جنگ بوده ایم ، به هیچ وجه واقعیّت

ندارد. این جنگ ، به ویژه ، خواسته دولتمردانی بود که یا خود یهودی بودند و یا در راه منافع یهودیان

فعالیّت می کردند و همانها بودند که به جنگ دامن زدند. من پیشنهادات بسیاری برای کنترل و محدود

کردن تسلیحات نظامی ارائه کرده ام, که آیندگان برای تمام زمانها نتوانند از مسئولیت پذیری من برای

آغاز جنگ چشم پوشی کنند. پیش از این من هرگز آرزو نمیکردم که پس از جنگ جهانی مرگبار اول ,

دومی بر علیه انگلیس و یا حتی آمریکا رخ دهد.قرنها خواهد گذشت, و خارج از ویرانه های شهرهای ما و

آثار نفرت و تنفر از اینها که اکنون مسئول هستند و ما مجبوریم بابت همه چیز از آنها سپاسگزاری کنیم,

یهودیان بین المللی و یارانشان رشد خواهند کرد 

سه روز قبل از آغاز جنگ بین آلمان و لهستان من برای بار چندم پیشنهاد خودم را برای حل مشکل بین

آلمان و لهستان که شبیه مورد منطقه ی saar بود به سفیر بریتانیا در برلین اعلام کردم, که منطقه ی

مورد نظر)منطقه ی آلمانی نشین لهستان( تحت نظارت بین المللی قرار گیرد. این پیشنهاد من را

هیچکس نمیتواند انکار کند, این پیشنهاد تنها به این دلیل رد شد که محافل پیشرو در سیاستهای

انگلیس جنگ میخواستند, زیرا هم کمی امیدوار بودند به مسئله ی تجارت و پر شدن حسابهایشان و هم

تحت تاثیر تبلیغات گسترده ی بین المللی یهودیان بودند 

همچنین من آن را خیلی ساده میکنم که, اگر ملل اروپایی دوباره مانند سهام بین این توطئه گران بین

المللی پول و امور مالی خرید فروش شوند, پس این نژاد یهود مسئول تحمیل کردن این مبارزات و

جنگهای مرگبار است.من بیش از این هیچ کس را در شک و تردید نمیگذارم در این زمان که ممکن است

میلیونها کودک آریایی از مردم اروپا از گرسنگی بمیرند و میلیونها مرد بزرگسال به طور دردناکی کشته

شوند و صدها هزار زن و کودک در شهرها بمباران شوند و جنازه ی سوخته ی آنها در شهرها پراکنده

شود, بدون اینکه جنایتکار واقعی به خاطر گناهانش مجازات شود, حتی اگر به وسیله ی انسانیت

بیشتر 

در پی شش سال جنگی که علیرغم تمام موانع ، روزی از آن به عنوان با شکوهترین و قهرمانانه ترین

جلوه مبارزات یک کشور به منظور بقای یک ملّت ، یاد خواهد شد؛ من نمی توانم از شهری که پایتخت

این کشور است ، دست بردارم 

از آنجا که نیرویمان ناچیز تر از آن است که بتوانیم بیش از این در برابر حمله دشمن مقاومت کنیم و

مقاومت ما نیز به تدریج به وسیله مردانی کور و بی اراده تحلیل خواهد رفت ، آرزو می کنم که در

سرنوشت میلیونها انسان دیگری که تصمیم گرفته اند در این شهر باقی بمانند ، شریک باشم .

گذشته از این ، هرگز در دستهای دشمنانی که خواستار نمایشی تازه جهت توده های دیوانه خود

هستند ، نخواهم افتاد 

بنابراین تصمیم گرفته ام در برلین بمانم ، و در لحظه ای که مطمئن شوم که وضعیت پیشوا و حکومت

در معرض خطر و سقوط حتمی قرار گرفته است ، مرگ را داوطلبانه پذیرا شوم .

با قلبی شاد و آگاهی از یک وحدت بی مانند در تاریخ ، از فداکاری ها و دستاوردهای سربازانمان در جبهه

های جنگ ، زنانمان در خانه ها ، دهقانان و کارگران و جوانانمان تشکّر و قدردانی می کنم .

آرزو و درخواستم این است که ملّت آلمان ، هرگز و تحت هیچ شرایطی در هیچ مبارزه ای تسلیم نشوند و

علیه دشمنان سرزمین مادری � کلاوزه ویتز � با تمام توان خود ، و با وفاداری نسبت به مبانی و اصول

خود بجنگند 

از وفاداری سربازان آلمان و نیز از مشارکت و همدلی من با آنها در مرگ ، بذری در زمین پاشیده خواهد

شد که روزی در تاریخ آلمان رشد خواهد کرد و در نتیجه یک ملّت متحد واقعی را تحقق خواهد بخشید 

بسیاری از مردان و زنان شجاع تصمیم گرفتند که زندگی خود را به زندگی من گره بزنند, تا در واپسین

لحظات من از آنها التماس کنم و به آنان دستور دهم که این کار را انجام ندهند تا در نبردهای ملی

بیشتری شرکت کنند.من از سران ارتش ,نیروی هوایی, نیروی دریایی تمنا میکنم که با هر وسیله ی

ممکن خود را تقویت کنند. با حس ناسیونال سوسیالیستی میتوانند روح سربازان را تقویت کنند, با

اشاره به این موضوع که من خودم به عنوان بنیانگذار و خالق جنبش مرگ را به تضعیف نفس و یا حتی

تسلیم شدن ترجیح دادم 

ممکن است این کار, در برخی زمانهای آینده به بخشی از افتخار افسران آلمانی تبدیل گردد-مانند همین

الان موردی در نیروی دریایی ما- حس افتخاری که مانند یک رمز تسلیم شدن یک ناحیه یا یک شهر را

غیر ممکن میسازد.و مهمتر از همه رهبران ما در اینجا باید مانند یک الگوی درخشان, صادقانه تا سر حد

مرگ به وظیفه ی خود عمل کنند .

پیش از مرگ ، رایش مارشال هرمان گورینگ را از حزب بیرون می اندازم و تمامی حقوق را که به موجب

حکم روز بیست و نه ژوئن ۹۱۴۹ و نیز سخنرانی در رایشستاگ در اوّل سپتامبر ۹۱۹۱ به وی تفویض

کرده ام ، از او می گیرم 

قبل از مرگم رایش فوهرر اس اس و وزیر کشور هاینریش هیملر را از حزب و از تمام دفاتر وزارت کشور

اخراج میکنم و به جای او Gauleiter karl Hanke را به عنوان رایش فوهرر اس اس و رئیس پلیس

آلمان و Gauleiter Paul Giesler را به عنوان وزیر کشور رایش به انتصاب میرسانم .

گورینگ و هیملر ، جدا از عدم وفاداری نسبت به من ، با مذاکرات محرمانه با دشمن که بدون آگاهی و بر

خلاف میل من انجام گرفت ، و نیز اقدام به اعمال غیر قانونی برای کنترل کشور ، شرمندگی جبران

ناپذیری برای کشور آلمان به بار آوردند 

به منظور تقدیم دولتی که از مردان با شرف تشکیل شده ، و قادر است وظیفه ادامه جنگ را با تمام

نیرو انجام بدهد ، افراد زیر را به عنوان کابینه جدید منسوب می کنم :

رئیس جمهور: دونیتس

صدر اعظم: دکتر گوبلز

وزیر حزب: بورمن

وزیر امور خارجه: زایس اینکوارت

هر چند که تعدادی از این افراد مانند دکتر گوبلز, مارتین بورمان و غیره به همراه همسرانشان و به

دلخواه خود تصمیم گرفتند همراه با من باشند و تحت هیچ شرایطی حاضر به ترک پایتخت رایش نبودند

اما اگر چه آنان مایل بودند به همراه من در اینجا نابود شوند ولی من هرگز از آنها نخواستم که این کار

را انجام دهند و در این مورد آنان باید منافع ملت را به احساسات شخصی خود ترجیح میدادند.با این

اقدامشان و با فواداریشان به عنوان دوست پس از مرگم تنها اینان به من نزدیک خواهند بود و امیدوارم

که روح من در میان آنان قرار گیرد و برای همیشه با آنها برود.اجازه دهید آنها سخت باشند اما هرگز بی

عدالت نباشند و از همه مهمتر اینکه به آنان اجازه دهید که نگذارند ترس بر روی اعمالشان تاثیری

گذارد, افتخار یک ملت بالاتر از هرچیزی در دنیا است.و سرانجام اجازه دهید که آنان از حقیقت وظیفه ی

ما آگاهی یابند, که از ساختن یک دولت ناسیونال سوسیالیستی, فراهم ساختند کار برای قرنهای آینده ,

جایی که هر شخصی خود را تنها تابع یک تعهد می ببیند خدمت به منافع مشترک و گذشتن از خود برای

این منظور.من از تمام آلمانها, تمام ناسیونال سوسیالیستها, از تمام مردها, زنها و تمام نیروهای مسلح

میخواهم تا سرحد مرگ به دولت جدید و رئیس جمهور جدید وفادار بمانند 

مهمتر از تمام موارد بالا من رهبران ملتها و کسانی از آنان پیروی میکنند تا با وسواس ودقت خاصی با

قوانین نژادی مخالفت کنند که نتیجه اش مسموم شدن ذهن تمام مردم جهان است, یهودیان بین المللی

را متهم میکنم 

باشد که کابینه جدید ، نسبت به وظیفه خود که برقراری نظام ناسیونال-سوسیالیستی در کشور

است آگاه باشد و شرایطی را بوجود آورد که هر فرد آلمانی ، خدمت در راه منافع عموم را به منافع

شخص خود ترجیح دهد 

از ملّت آلمان ، تمام مردان و زنان ناسیونال-سوسیالیست و نیز تمام افراد ارتش می خواهم که تا دم

مرگ نسبت به دولت و رئیس جمهور جدید وفادار بوده ، از اوامر آنها اطاعت کنند 

از این مهمتر ، اینکه به دولت و ملّت آلمان دستور می دهم که همواره قوانین نژادی را مورد مراقبت و

ملاحظه قرار دهند 

۹۱ آوریل ۹۱۴۴

آدولف هیتلرس

یکشنبه 15 آذر 1394 - 5:39:15 PM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
نظر ها

nadaram

ارسال پيام

یکشنبه 4 تیر 1396   9:54:05 PM

 عالى بود

ارسال پيام

چهارشنبه 27 مهر 1395   10:36:18 PM

 زیبا  است

http://mahoshid.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 2 شهریور 1395   4:52:10 PM

 کاملا درسته ادولف هیتلر یک میهن پرست واقعی بود روحش شادعلاقمندان کتاب خاطرات اوا براون را مطالعه کنند.. گرچه بهش انحراف جنسی رو و اینکه جد پدریش یهودی بوده نسبت میدن اما از ارزشش چیزی کم نمی کنه  مرسی مطلبت جالب بود

ارسال پيام

سه شنبه 21 تیر 1395   5:48:14 PM

آپارتاید از هر نوعی غیر انسانیست چه نژادی چه مذهبی و ایدولوژیک 

http://siber.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 2 خرداد 1395   12:10:30 PM

 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????...????????????...?????????????...?????????????????????????????????????  ?????????????????????????????????????????????????????????????????

http://naghshafarin.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 9 فروردین 1395   10:33:13 AM

Likes 1

با سلام و خسته نباشی

مطلب جالبی بود  که کمتر دیده و شنیده بودم

ارسال پيام

دوشنبه 10 اسفند 1394   1:19:20 AM

Likes 1

سلام نسترن خانم. مطالب جالبی بود که کمتر مطرح شده. در رابطه با کوره های آدم سوزی می توان به نتایج بررسی و پژوهشهای پروفسور فوریسون و روژه گارودی مراجعه کرد.  اما باید گفت در دنیایی که مردم آن تشنه صلح و دوستی و جهان بدون جنگ هستند تجلیل از کسانی که با هر نیت  و با هر هدف دستشون به خون مردم رنگین بود جای تأمل داره. 

ممنونم از مطالب و عکسهای زیبای شما.

http://www.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 21 بهمن 1394   5:06:48 PM

Likes 1

 فوق العاده آگاه ساز وتاثیرگذاربود 

-

ارسال پيام

چهارشنبه 16 دی 1394   8:48:34 PM

 

http://tinajoon.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 3 دی 1394   9:34:36 AM

 

http://parisamotahari.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 1 دی 1394   11:52:27 AM

Likes 1

 سلام بسیار خواندنی وجالب بود عکسها هم عالی بودند ولی بهترهست که قسمتهای مهم نوشته را چون زیادهست به رنگ آبی یاقرمز بنویسید که کسانی که نمیتونند همه نوشتهارابخونند بتونند سرتیتر قسمتهای مهم راببینند . برای سال 2016نزدیک به ده مستند قسمت دار وبیش از دهها فیلم سینمایی درخصوص هیتلربا هزینه های بالایی ساخته شده که درطول سال به نمایش درمی آید 

یهودیها تااحساس میکنند که جوانان درخصوص جنگ جهانی دوم وهلوکاست دارن کنجکاومیشوند بلافاصله با فیلمهای پرهزینه شروع به مظلوم نمایی میکنند

تازگی هم شبکه منو تو یک سریال مستندجدید درموردهیتلر راشروع کرده

جالب اینجاست که دراین مستند با استاد دانشگاه واشخاصی مصاحبه میشه که تمامی یهودی هستند ودیدگاه سیاسی تندی علیه هیتلر دارند

 

http://nastarann.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 29 آذر 1394   9:26:34 PM

Likes 1

 باتشکراز دوستان نسرین جوون وبیتای کم پیدا واقای علی تازه وارد واقای علی قدیمی  بخاطرحضورشان 

اقای علی بدلیل گرفتاری ماهم خیلی کم سرمیزنیم ولی از اینکه شما بهمون سرمیزنید ازتون ممنون هستم 

ali

alikaidani

http://alikaydane5201.blogfa.com

ارسال پيام

جمعه 27 آذر 1394   10:19:01 PM

Likes 1
خیلی خوب بوداستفاده کردیم...سپاسگذارم

-

ارسال پيام

جمعه 27 آذر 1394   9:01:23 AM

Likes 1

 جااااااااااااااالب بود نسترن جوووون 

ali

alia

http://khakestari.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 23 آذر 1394   4:50:31 PM

Likes 1

سلام

خوبید نسترن خانم ، من را ببخشید که دیر به دیر میایم اینجا ، راستی چرا ان گروه دیگر فعال نیست ،

در ضمن جالب ترین قسمت این متن شما جایی است که هیتلر در باره صلح جهانی صحبت کرده !!!!

na

na.

http://sssssssss.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 21 آذر 1394   10:25:18 PM

Likes 2

 مررررررسی نسترن جووون 

همین اهنگو میکس شدشو میزارم تو وبلاگم

http://nastarann.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 21 آذر 1394   2:57:45 PM

Likes 3

 مرسی از عزیزان که درنظرات شرکت کردن چشم نسرین جوون حتما آهنگو عوض میکنم امیدوارم از این یکی خوشتون بیاد 

na

na.

http://sssssssss.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 18 آذر 1394   9:23:39 PM

Likes 3

 خسته نباشی 

موضوع جالبی بود خوشمان امد 

ولی اهنگ وبلاگتان منومیترسونه یه جوریه 

اگه میشه این موزیک بیکلام را عوضش کن دست وپام داره از ترس میلرزه 

نمیدونم چرابه این آهنگ حس خوبی ندارم 

-

ارسال پيام

سه شنبه 17 آذر 1394   10:24:36 PM

Likes 4

پیش بینی هیتلر

پنجم فوريه 1945 هيتلر در پناهگاه زير زمينى خود پس از اين که شنيد واحدهاى ارتش سرخ به حومه برلین رسيده اند و مدافعان پايتخت رايش عمدتا نوجوانان 14 تا 18 ساله و نظاميان بازنشسته هستند که داوطلبانه به خدمت بازگشته اند، همکاران نزديکش را فراخواند و خطاب به آنان گفت: «نتیجه جنگ تقریبا معلوم است؛ ما نظم جهانی پیشین را تغییر دادیم، انگلستان و فرانسه از صورت دو قدرت دیکته گر خارج شده‌اند و راه بازگشت به آن مقام را نخواهند داشت و با خروج آنها از صحنه چینیان و هندیان دارای حاکمیت ملی خواهند شد و سرنوشت خودرا به دست خواهند گرفت.»

هیتلر همچنین گفت: «جهان [با رفتن آلمان از صحنه] دارای دو قدرت خواهد شد؛ روسيه و امريکا که از ظرفيت معارضه با يکديگر برخوردار هستند. معارضه اين دو نيرو به علت متضاد بودن هدف‌هايشان اجتناب ناپذير خواهد بود. تا هنگامى که اين معارضه ادامه داشته باشد و يکى از دو طرف از صحنه خارج نشود ساير ملل از یک آرامش نسبى برخوردار خواهند بود و متناسب با هوش و سرعت انتقال سران خود که چگونه از وضعیت سیاسی روز و رقابت آن دو قدرت استفاده کنند به پيشرفت ادامه خواهند داد.»

وی سپس پیش بینی کرد که دو قدرت [مسکو و واشنگتن] به ساخت اتحادیه های سیاسی ـ نظامی برای درگیری و راه‌بندی دست خواهند زد.

-

ارسال پيام

سه شنبه 17 آذر 1394   10:20:46 PM

Likes 3

 منطق قدرت حکم می‌کند که دیر یا زود یکی از دو قدرت از میان برود. روزى که يکى از اين دو قدرت در صحنه نباشد، جهان دچار نااطمینانی و یک وضعيت بحرانى و نامطلوب خواهد شد و اين شرايط به پیدایش قدرت های تازه کمک خواهد کرد و نظمى نوين درجهان برقرار خواهد شد. جنگ افزارهای نوین که ما [آلمانی ها] طراح آنها بوده‌ایم تکمیل خواهند شد و چون دارای توان ویرانگری و کشتار فراوان خواهند بود؛ جنگ دیگری مشابه جنگ جاری (جهانی دوم) و جنگ 1914 ـ 1918 رخ نخواهد داد، جنگ‌های آینده محدود و منطقه‌ای خواهند بود.

هیتلر همچنین گفته بود که آلمان حق داشت در سال 1939 به لهستان نیرو بفرستد زیرا نمی توانست بیش از آن تجزیه وطن را تحمل کند که قرارداد ورسای آن را به ملت آلمان تحمیل کرده بود و دولت‌های لندن و پاریس بازگردانیدن اراضی ازدست رفته آلمان را بهانه جنگ قراردادند ـ جنگی که ما نهایت تلاش خود را کردیم تا روی ندهد.

هیتلر همچنین درباره نقش امریکا در جنگ گفت: «ما درصدد جنگ با امریکا نبودیم، با این دولت روابط حسنه داشتیم و پیرامون مسائل تبادل نظر می کردیم. سیاست این دولت ایجاب کرد که برضد ما که با هم مناسبات دوستانه داشتیم وارد جنگ شود.»

این اظهارات هیتلر ـ نزدیک به سه ماه پیش از خودکشی او ـ توسط منشی‌اش که درجلسه حضور داشت در "دفتر ویژه بیانات پیشوا" درج شده بود که چهارسال بعد از آن به دست مورخان افتاد. هنوز به درستی معلوم نشده است که آخرین جلد دفتر بیانات پیشوا چگونه از دسترس سربازان ارتش سرخ خارج شده بود که ضمن تصرف برلین وارد پناهگاه هیتلر شده و جنازه او و معشوقه‌اش را به دست آورده بودند.
مرور زمان نشان داد که پیش بینی آن روز هیتلر عینا به واقعیت پیوسته است.

ارسال پيام

دوشنبه 16 آذر 1394   8:07:19 AM

Likes 2

سلام من موضوعی را ندیدم بفرماید کدام موضوع

آمار وبلاگ

38676 بازدید

32 بازدید امروز

24 بازدید دیروز

158 بازدید یک هفته گذشته

Powered by gegli.com

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

این وبلاگ به وسیله شبکه اجتماعی نخبگان گوهردشت (گگلی) ایجاد شده است

برای ااطلاعات بیشتر و عضویت در اولین شبکه اجتماعی ایران اینجا را کلیک کنید

ورود به گوهردشت